Taillering

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De taillering is het verschil tussen de breedte aan de voorzijde, in het midden en aan de achterzijde. Deze boog zorgt voor de radius waarin een bocht gedraaid kan worden. Een lichte taillering, of lange radius zorgt ervoor dat er lange bochten gereden worden. Een sterke taillering geeft een korte radius waardoor korte bochten mogelijk zijn. De taillering is het meest zichtbare deel van de shape.