Flex

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De kern van een ski of snowboard bepaald grotendeels hoe en waar deze buigt. Het gevoeld hoe het board buigt noemen we de flex. Als de kern stijver is zal de ski of het snowboard stabieler zijn op hogere snelheden. Daar in tegen met een zachtere kern is het eenvoudiger om bochten te draaien. Het buigpunt van de kern is bij snowboard een belangrijke factor om te bepalen welke shape het board heeft. Buigt het board in het midden dan is er sprake van een twin flex. Het board buigt hetzelfde naar de voor en achterzijde. Buigt het board achter het midden dan is er sprake van een directional flex. Het board heeft een voor en achterkant, hierdoor krijgt het een richting (direction).