Over jouw privacy

Jij vindt jouw privacy belangrijk, wij ook. Daarom zorgt Wax Guru ervoor dat jouw privégegevens ook echt privé blijven. Wat we van je vragen en hoe we met deze gegevens omgaan lees je hieronder.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Wax Guru en is op 22 mei 2018 voor het laatst geüpdatet en is de meest recente versie.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Met welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens

We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Wax Guru, zoals het onderhoud van jouw ski’s of snowboard of jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom

Wij verwerken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld het onderhoud van een ski of een aankoop in onze webshop.
Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing als wij jou in de toekomst willen contacteren vragen wij daar eerst netjes toestemming voor. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, organisatorische en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Hieronder een overzicht wanneer wij jouw gegevens gebruiken.

Online afspraak maken
Om jouw onderhoud zo soepel mogelijk te laten verlopen kan je online een afspraak maken.
Als je een afspraak maakt vragen wij om je naam, telefoonnummer en email adres zodat we weten wie het onderhoud komt brengen en we snel contact met je op kunnen nemen en je een bevestiging kunnen sturen. We vragen ook om je postcode om een geografisch beeld te krijgen waar het onderhoud vandaan komt.

Onderhoudsformulieren
Om onze onderhoudsdiensten uit te voeren willen wij jouw naam weten zodat we jouw ski ook weer terug kunnen geven. Als er overziende problemen ontstaan willen we jou kunnen bellen of mailen daarom vragen wij altijd om jouw telefoonnummer en/of email adres.

Webshop

Bij een aankoop in de webshop willen we graag je naam en adresgegevens. Hiermee zorgen we dat jouw pakketje ook echt bij jou terecht komt en niet per ongeluk bij de buurvrouw. Om jouw betaling te verwerken hebben wij ook jouw bankgegevens nodig.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Cookies


Wax Guru gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wax Guru gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op www.waxguru.nl, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert dan wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Onderhoudsformulieren en andere fysieke documenten met persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na het ophalen van het onderhoud vernietigd.

Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Wij raden jou aan om zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.

Als je jouw product door Wax Guru laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek voor altijd zodat we je nooit meer betrekken in een nieuwsbrief.

De mails die je van ons ontvangt of naar ons stuurt, bewaren we niet langer dan 3 jaar.

Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wax Guru neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wax Guru) tussen zit.

Aan wie geven wij jouw gegevens

Wij delen jouw gegevens niet met derde tenzij dit nodig is voor uitvoering van onze diensten. Deze derde partijen gebruiken jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinde.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor All You Need Is Hosting. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. All You Need Is Hosting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. All You Need Is Hosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

All you need is hosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van All You Need Is Hosting. All You Need Is Hosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. All You Need Is Hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, corruptie en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. All you need is hosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

All You Need Is Hosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

iZettle
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van iZettle. iZettle verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. iZettle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. iZettle behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iZettle’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iZettle bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL en DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en DHL onderaannemers inschakelt, stellen PostNL en DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Rompslomp

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

Rompslomp. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Rompslomp is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Rompslomp gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Overheidsinstanties

In het geval van inbraak, diefstal, fraude of ander verdachte situatie zijn wij verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wax Guru en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@waxgur.site.transip.me.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wax Guru wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wax Guru neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@waxgur.site.transip.me

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij jou reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Heb je nog vragen?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Wax Guru.

Mailen: klantenservice@waxgur.site.transip.me
Schrijven: Cornelie van Zantenstraat 72 2551PL Den Haag t.a.v. Data Protection Officer.

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Wax Guru omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wie is verantwoordelijke voor je gegevens

Wij zijn Wax Guru

Ons kvk nummer is: 58773223
Bij de belastingdienst zijn wij bekend met: NL853175238B01

Mailen kan je naar: klantenservice@waxgur.site.transip.me
Bellen met ons: 06 2928 7554
Per post bereikbaar op: Cornelie van Zantenstraat 72 2551PL Den Haag