Copyright en gebruiksbeperkingen

Wax Guru heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Wax Guru en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina’s. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van waxguru.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar waxguru.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Wax Guru behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de waxguru.nl website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.waxguru.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Wax Guru website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Wax Guru website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

 

Disclaimer

De gegevens over Wax Guru op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Wax Guru te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Wax Guru kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Adresgegevens

Identiteit van de onderneming:

Wax Guru
Cornelie van Zantenstraat 72
2551 PL Den Haag 
info@waxgur.site.transip.me

Contactgegevens webshop:
E-Mail: contactformulier of klantenservice@waxgur.site.transip.me
Tel.: 06-2928 7554
KvK nummer: 64573605
BTW identificatienummer: NL 016181505B02
IBAN: NL03 INGB 0006 2185 39

Copyright en gebruiksbeperkingen

Wax Guru heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Wax Guru en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina’s. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van waxguru.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar waxguru.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Wax Guru behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de waxguru.nl website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.waxguru.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Wax Guru website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Wax Guru website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Disclaimer

De gegevens over Wax Guru op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Wax Guru te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Wax Guru kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Adresgegevens

Identiteit van de onderneming:

Wax Guru
Cornelie van Zantenstraat 72
2551 PL Den Haag
info@waxgur.site.transip.me

Contactgegevens webshop:
E-Mail: contactformulier of klantenservice@waxgur.site.transip.me
Tel.: 06-2928 7554
KvK nummer: 64573605
BTW identificatienummer: NL 016181505B02
IBAN: NL03 INGB 0006 2185 39